Leverings voorwaarden

 1. Alle aangegeven prijzen, formaten en levertijden zijn onder voorbehoud en zijn pas definitief nadat u van LAB Nederland een bevestiging hebt ontvangen.
 2. LAB Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een bepaalde aanbieding niet geleverd wordt of dat de afgesproken levertijd wordt overschreden.
 3. Alle genoemde en/of afgesproken prijzen zijn altijd exclusief b.t.w en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 4. Transport- en rembourskosten zijn eveneens niet bij de afgesproken of genoemde prijs inbegrepen.
 5. Betaling geschiedt voor aanvang van de werkzaamheden d.m.v. factuur vooruit, dus LAB Nederland begint met de werkzaamheden wanneer het betreffende bedrag op haar rekening is verschenen of contant aan haar is voldaan.
 6. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers of bestanden of andere ondeugdelijke toeleveringen door de opdrachtgever die LAB Nederland tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken, zijn reden voor een verhoging van de eerder overeengekomen prijs. Ook is LAB Nederland gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties ten behoeve van de opdracht.
 7. LAB Nederland is niet aansprakelijk wanneer er kleurafwijkingen ontstaan bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt met elders besteld drukwerk of bij herdruk van elders gemaakt drukwerk.
 8. Verzenden van materiaal per post, per koerier of op enig andere wijze is niet voor risico van LAB Nederland en eventuele schadegevallen dient opdrachtgever zonder onze tussenkomst rechtstreeks met betreffende partij af te wikkelen.
 9. Alle aanbiedingen en bevestigingen zijn onder voorbehoud van inzage van het te drukken ontwerp. Na inzage behoud LAB Nederland zich het recht voor een opdracht te weigeren of onder gewijzigde specificaties of prijzen alsnog te accepteren omdat het zich om moverende redenen niet wil associƫren met bepaalde boodschappen.
 10. Indien opdrachtgever zijn gedane bestelling later annuleert dan is LAB Nederland gerechtigd opdrachtgever de volle prijs in rekening te brengen zonder verdere leveringsverplichting.
 11. Eventuele klachten uitsluitend schriftelijk binnen 8 dagen na levering.Na eerder genoemde leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing de leveringsvoorwaarden voor de Grafische industrie gedeponeerd onder nr.68/2007 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Op verzoek zenden wij u hiervan een exemplaar toe. De voorwaarden kunt u ook inzien op KVGO.

Disclaimer

Wij hebben onze uiterste best gedaan om op deze website correcte gegevens te verstrekken. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat er onjuistheden of onvolledigheden optreden in de inhoud. Aan de informatie zoals op de website wordt gegeven kunnen geen rechten worden ontleend. LAB Nederland BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen van het gebruik van de op de website verstrekte informatie.